About Body Solution Team

Body Solution Team Founded

By 
Jan Ján
January 23, 2022

Why Body Solution Team was founded?

Every professional athlete needs more than talent, luck and a great coach to succeed in these days. To fulfil his or her potential, they cannot do without a high-quality support team providing them with top health-care and management services. Such centres already exist abroad but you won’t find any in the Czech Republic.

About 6 months ago, in Body Solution Clinic we came up with an idea to fill this gap, and now the idea has materialised into Body Solution Team. Our goal is to help athletes reach the best results and to secure them with services that are on the same level of quality offered by established agencies abroad.

Managerial services for our team members will include the management of their competition schedule in leading European meetings and the sponsorship management if needed. We are also ready to provide our athletes with superior health care at Body Solution Clinic and we will work with their coaches on a systematic enhancement of their performance.

Our support team is represented by Tomáš Vojtek, Lucia Vadlejch and Jan Ján. The responsible person for health care is Karolína Velebová. We believe that this unique combination of different backgrounds and skillsets present in our team is a great foundation for providing services at a truly professional level.

On behalf of the BST project,

Jan Ján

Proč vznikl Body Solution Team? 


Každý vrcholový atlet potřebuje v dnešní době k úspěchu více než jen talent, štěstí a kvalitního trenéra. Aby mohl naplnit svůj potenciál, neobejde se bez kvalitního realizačního týmu zajišťující špičkové zdravotnictví a profesionální manažerské služby. V zahraničí podobná centra již vznikají, v tuzemsku však neexistuje ani jedno.

Asi před půl rokem se u nás v Body Solution Clinic objevila myšlenka tuto mezeru zaplnit a nyní se zhmotnila v projektu Body Solution Team. Naším cílem je pomoci atletům dosáhnout co nejlepších výsledků a zároveň jim poskytnout služby srovnatelné s podmínkami ve sportovně vyspělejších zemích. 

Manažerské služby pro členy týmu budou zahrnovat zajištění účasti na předních evropských meetincích a případnou podporu v oblasti sponzoringu. V rámci zdravotních zabezpečení budeme atletům poskytovat nadstandardní péči v Body Solution Clinic a systematicky pracovat s jejich trenéry na zlepšení sportovního výkonu.

Realizační tým celého projektu tvoří Tomáš Vojtek, Lucia Vadlejch a Jan Ján. Za zdravotní péči pak bude zodpovídat Karolína Velebová. Věříme, že kombinace rozdílných zkušeností a schopností členů realizačního týmu, je dobrým odrazovým můstkem pro poskytování služeb na profesionální úrovni. 

Za projekt BST,

Jan Ján 


READY TO team?

Do you want our athletes to compete on your meeting? Do you want to be part of BST? Or do you have any questions to us? Let us know!

CONTACT US